Hem


Vision


Vi är emot maktmissbruk och för gemenskap där människan är i fokus och där respekten för varandra är grundbulten för vårt arbete. Visionen med Orange Riders är att skapa en gemenskap där alla som ¨Can take a ride¨ är med oss på vägarna för att
tillsammans skapa ett tryggt samhälle.

Gemenskap

Orange Riders är en idell förening som välkomnar alla riders med vår värdegrund.
Våra värden grundar sig på kärlek och respekt där vi månar om varandra och står
upp mot våld, trakasserier och diskriminering.
Vi är inte en klubb, utan en gemenskap. Vi är inte en grupp, utan en förening.
Vi är inte ensamma, vi är tillsammans, där vi i vardagen gör skillnad på vägarna, i rättssalen, i hemmen, under evenemang. För kvinnorna och barnen som utsätts för det värsta vi har i vårt samhälle, våld, trakasserier och övergrepp.
Där samhället sviker skapar vi en gemenskap och bygger skyddsnät för de mest utsatta.Copyright Orange Riders – Med ensamrätt