Företagspartner

Som partner visar du att ditt företag står bakom våra värdegrunder om ett tryggt samhälle för alla. Bygg ditt varumärke genom ditt samhällsengagemang och visa att du är med och tar ansvar.

Du har möjlighet till föreläsningar i ämnen:

  • Våld mot kvinnor och hur vi tillsammans kan förändra.
  • Hur vi behandlar varandra och bygger goda värdegrunder.
  • Hur verkar Orange Riders är med och bryter machokulturen

Som företagspartner syns du på samtliga av våra medier, och bidrar till ett samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter.

  • Våld mot kvinnor är ett av världens största samhällsproblem och kostar varje år många miljarder, många liv och är ett stort folkhälsoproblem. Att få ett stopp på våld och trakasserier mot kvinnor är att spara både pengar, liv och en minskad psykisk ohälsa
  • Barn som upplever våld i hemmet och/eller själva blir utsatta för våld, lever i riskzon och riskerar att själva hamna i destruktiva relationer och ett riskfyllt leverne som vuxna. Att investera i trygghet och gemenskap för barnen är att investera i vår framtid.

Där samhället sviker, stöttar vi!

Från Orange Day MC kortege den 25 maj 2019