Medlem

Medlem är den vars årsavgift erlagts till Orange Riders, samt lämnat utdrag från brottsregistret. Ett medlemskap upphör vid giltighetstidens slut, om det inte förnyas. En medlem kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen om den på något sätt agerar i strid mot Orange Riders värdegrund eller hamnar i brottsregistret av sådan karaktär att styrelsen inte kan godkänna detta. Ex, misshandel, våld, övergrepp, drog-vapeninnehav, köp av sexuella tjänster.

Som medlen i Orange Riders är du en ambassadör utåt och agerar respektfullt mot dina medmänniskor. Orange Riders står för demokrati och godkänner dubbla medlemsskap, då målet inte är att gruppera oss, utan att skapa en gemenskap mot ett samhälle där våld och trakasserier inte hör hemma.

Medlemsavgift som erläggs efter 1 oktober, gäller även för nästkommande år. Medlemsavgiften fastställs av årsmöte eller extra årsmöte.

Medlem har rätt att deltaga i de aktiviteter som anordnas för medlemmar och de evenemang som anordnas för att bidra till ett tryggt samhälle i samtliga distrikt.

Orange Riders tillåter inte sina medlemmar någon form av samröre med dem som har kriminell koppling och/eller agerar mot våra värdegrunder.

För att ansöka om medlemskap så kör du motorcykel, trike, fyrhjuling eller tillhör en motorgemenskap etc. Du mailar oss så vi kan sätta dig i kontakt med rätt distrikt/län. Det enda som krävs är ett rent straffregister, erlagd medlemsavgift och ett engagemang. Du blir samma dag som ovan är fullföljda, likvärdig medlem som övriga medlemmar.

Medlem:

18 år – 65 år / eller motsvarande pension: 500:- / år.

Pensionär: 350:- / år.

Kontakta oss för mer information.

För medlemsansökan: Begär utdrag ”Arbete inom skola / förskola, blankett nr: 442.5 ur brottsregistret . Detta öppnas tillsammans med din kordinator. Länk till registerutdrag:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/?fbclid=IwAR2O0aRUCS7qT8zZeU-i3to8ElGDL-h-FNPkAQ6B35ytw81nMZ5s8eSGr6I

Maila ditt namn, telefon, adress samt att du godkänner att Orange Riders sparar dina uppgifter för medlemsregistret.

info@orangeriders.com