Vision

Orange Riders vision är ett tryggt samhälle, fritt från våld mot kvinnor och barn.

Vi är emot maktmissbruk och för gemenskap där människan är i fokus och där respekten för varandra är grundbulten för ett tryggt samhälle.

Visionen med Orange Riders är att skapa en gemenskap där alla som ¨Can take a ride¨ är med oss på vägarna, i rättssalen och alltid står på offrens sida.

Där samhället sviker, stöttar vi!